50 Status Hay Nói Về Sự Từ Bỏ Mọi Thứ Không Thuộc Về Mình

1. Trong tình yêu, bất hạnh không phải là không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

2. Thà một lần từ bỏ những niềm vui nho nhỏ còn hơn ôm mộng tưởng mỗi ng